jobbformiljon

El

1.       Pålitlighet & säkerhet – Vi kan alltid i Kungälv lita på att vi får el hem till oss. Men ibland får vi strömavbrott som kan orsakas av bl.a dåligt väder eller fel i elverket.

Om du får elavbrott skall du; * först kolla jordfelsbrytaren och kolla om den slagit av.

 * Har du kontrollerat dina egna huvudsäkringar, 3 st, som otast sitter i samband med mätarskåpet. Huvudsäkringen kan du byta själv.

Visas L1 L2 L3 har du spänning fram till din anläggning. Saknar du någon av L1 L2 L3 i displayen betyder det att du saknar spänning fram till din anläggning. Skulle detta inträffa bör du kontaka Kungälvs energi på felanmälan 0303-59600.

 

2.       Prestanda

Kapacitetsbehoven på Internet fördubblas var 18:e månad. Snabba fibernät är därför den enda lösningen på morgondagens behov. Fibernäten kan leverera i princip obegränsad prestanda. Trafiken i fibernäten skickas med ljusets hastighet.

Det finns olika prestanda för olika elområden. Pratar vi om TV så kan det variera, prestandan på 100 Mbit/s utlovas men det är sällan kunder får uppleva det.

 

3.       Lämplighet för användningsområde – El behövs till det mesta, för att få varmvatten, laga mat, hålla maten kall osv. I en stad behövs el till gatulampor, trafiksignaler mm. El får vi i våra eluttag som sitter i väggarna hemma. Där kan vi koppla in de saker som behöver el och  de lämpligaste användningsområden som vi ha rär ju beslysning, värme, kylning/upphettning av mat, uppladdning av elektroniska prylar. Det vi ska vara försiktiga med dock är energiförbrukningen, ha inte tänt en lampa om ni inte är i rummet och reser man bort, sänk värmen i huset!

 

4.       Service och underhåll –  Skulle något fel med din el inträffa är det viktigt att du ringer Kungälvs energi så att de kan kolla om något fel har inträffat på deras stationer. Annars är det väldigt viktigt att du kontaktar en elektriker om du misstänker att något har gått sönder i din bostad. Skadade eluttag kan innebära direkt livsfara.

 

 

5.       Uppfylla avtal – Tecknar man ett avtal med Kungälv energi som privatkund är avtalet giltligt från den dag som Kungälvs närenergi AB accepterar kundens beställning, uppsägningstid är mellan 30 – 90 dagar beroende vilket avtal du har.När du skrivit ett avtal med Kungälv energi är det både du och dem som skall hålla sitt avtal, dvs att du betalar räkningar och dem ger den service och tjänst du betalar för.

 

6.       Miljöpåverkan 

 

Vilket energislag som används och hur vi använder det som konsument bestämmer hur stor miljöpåverkan blir.

På energiradgivningen.se… kan man läsa att el inte har några utsläpp lokalt, men att delar av elproduktionen sker med fossila bränslen som påverkar växthuseffekten.

 

7.       Skillnader / Konkurrenter

Just i Kungälv är Kungälv energi dominerande och förutom omkringliggande elbolag, som i Ale, finns knappt någon konkurrens.

 

8.       Kostnader

På Kungälv energi sluter du ett elavtal som passar din ekonomi. Du kan välja mellan rörlig avbetalning eller fastpris/månad. Oftast handlar det om mindre än en krona / kWh.

 

9.       Utseende

Just i din bostad finns eluttag och ett proppskåp.

I Kungälv finns flera anläggningar som tillhör Kungälvs energi och såhär ser ett ut;

 

Munkegärdeverket

Här tillverkas både el och värme.

Bildkälla

- Louise Eklund

Källor:

http://www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/Kungalv-energi/fjarrvarme/Din-fjarrvarme-leverantor-alldeles-runt-hornet/vara-anlaggningar-pa-fjarrvarme/

http://www.energiradgivningen.se/miljo-klimat/energi-miljo

http://www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/Kungalv-energi/Elhandel/Elpris-och-avtal/Teckna-elavtal/

 

Sophämtning

 

Uppfylla avtal - När det gäller att uppfylla avtal med sophämtning sköts dem avtalen väldigt bra. De har ett schema för sophämtningen i Kungälv som de följer varje dag. Sophämtningen vid mig sköts väldigt bra och jag har inte hört att någon är missnöjd i Kungälvs området vilket leder till att det sköts väldigt bra.

 

Miljöpåverkan - Sophämtning påverkar miljön mer än vad man tänker på. Hur hade det sett ut om sophämtningen missköttes? Då hade det legat sopor överallt då soptunnorna varit överfulla och då hade folk slängt skräpet rätt på marken. Då hade djur kunnat äta av det och blivit sjuka och dött. Om folk slängde soppor i sjöar/hav hade vattnet blivit smutsigt och förgiftat och det hade påverkat livet under vattnet och det hade inte varit så bra om vi åt förgiftad fisk. Saker som inte är sorterade hade sakta brutits ner i marken som inte ska vara där. Det hade blivit mycket skadedjur så som råttor och då hade det kunnat bli mycket sjukdomar.

 Skillnader(för och nackdelar) gentemot konkurrerande produkter

 

Renova är ett företag som har en ganska stor utspridning över västra Götaland och det är dem som har förtroende av Kungälvs kommun, anledningen till det är att dem är väldigt noggranna med sorteringen och miljön, kanske lite mer en sina konkurrenter vilket är en fördel.  De har också ett bra system med 7 eller 14 dagar hämtning av soporna, vilket man avgör själv.  Renova sköter också hämtning av t.ex. glas som man effektivt hämtar både färgat och ofärgat, men man är samtidigt noga med att inte blanda de båda sorterna 

 

Kostnader

 

Det finns olika avgifter man betalar och då beror de oftast på om du ska ha 14 eller 7 dagars hämtning. Avgiften ligger på ungefär några hundra kronor för 7 dagars hämtning och lite mindre då på 14dagars. Avgiften är också i Kungälvs kommun bunden till huset så om du skulle sälja huset och flytta till någon annanstans i Kungälvs kommun så behöver göra upp ett avtal med köparen så att du inte behöver betala för båda tomternas sophämtning

 

Utseende

Renovas färger är framförallt orange, men de förekommer även ofta röd på deras olika fordon. Detta är ett utseende som många återvinningsföretag har som färger i Sverige och jag skulle säga att det är färger som man förknippar med återvinning och sophämtning. Färgerna är de heller inget fel på, så jag ser ingen anledning 

Pålitlighet
Sophämtningen i Kungälv är väl ganska pålitlig, dem har ganska många ställen att åka till och sker det en olycka på vägen kanske de inte kan komma fram. På andra sidan så kanske de inte får sluta tills de tagit alla sopor på att ställen de ska. Man kan gå inte på Kungälv kommun och kolla vilka dagar de ska köra till olika ställen. Jag själv vet inte om att det hänt här i Kungälv att det varit några problem med sophämtningen.

Prestanda
Sophämtningen i Kungälv har en bra prestanda. Sophämtningen sker av Renova och all brännbart skräp bränns till värme och energi. Sopgubbarna jobbar effektiv och snabbt och dem som har nya sopbilar blir det lite mer effektivt. Sen skulle sophämtningen kunna bli ännu mer effektiv om alla sorterade sina soppor när det senare ska brännas osv.

Säkerhet
Sophämtningen är säker, det är mer soporna som kan vara osäkra och måste sorteras när man ska bränna det och om då något kommer med som inte ska brännas kan det gå lite snett. Det finns nog dock en del gamla sopbilar som behöver ersättas

Lämplighet för användningsområde

Du får avfall från ditt hushåll hela tiden. De flesta har en återvinningscentral nära sig där man kan sortera. Vid sin bostad skall även finnas en privat eller samfällig soptunna att lägga hushållsavfall i. Vi på JFM anser att det är lämpligt som konsument att använda avfallsanläggningar på bästa sätt och efter sunt förnuft. Att det är viktigt att sortera och återvinna lägger vi stor vikt på.

Service och underhåll

En gång i veckan skall sopbilen komma för att tömma din soptunna eller soprummet nära dig. Sopgubbarna har som uppgift att tömma soptunnan och lämna den redo för dig att använda igen. Skulle det finnas några problem kan man ringa den återvinningscentral som tar hand om sophämtningen i ditt område.

 

Bildkälla

- Louise, Lukas, Emma & Jon

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafik I Kungälv är de västtrafik som sköter kollektivtrafiken 

Pålitlighet/driftsäkerhet - Västtrafik är ganska pålitligt när det gäller att framförallt kunna fixa extrabuss eller ersättningsbuss till tåg som inte kan gå. De är även väldigt bra på att informera om olika förseningar. Förseningar uppstår alltid, vilket är svårt för västtrafik att påverka, men att dem löser det oftast när det blir någon störning och på de viset så är västtrafik ganska pålitligt.

Prestanda - Prestandan på västtrafiks bussar och tåg är allt som oftast väldigt hög, med ganska fräscha sittplatser och det är en hög prestanda på kapaciteten för att kunna transportera stora mängder personer med dess olika transportfordon

Säkerhet - Säkerheten är ganska bra och det är en del saker som västtrafik gör för att få en så säker transport som möjligt, bland annat så har bussar en hastighetsbegränsning på 70 km/h med stående passagerare och alla sätten har säkerhetsbälte. Man kan även spänna fast barnvagn eller rullstol vid mitten av bussen. För att förbättra säkerheten så känns det som att det är mer vägar som ska bli bättre med tydligare filer och skyltning. De västtrafik kan göra är att hålla hastigheten på en bra nivå vilket jag tycker av mina erfarenheter att dem sköter de väldigt bra.

Lämpligheten för användningsområden - Lämpligheten för kollektivtrafik är mycket stor och det bidrar till ett bra sätt att färdas på och är väldigt nödvändigt för att få samhället att gå runt genom att bidra med att få turister till sevärdheter eller vanligt folk till skola eller jobb. Jag skulle säga att det är ett väldigt lämpligt sätt att förflytta större mängder människor och jag tror att det kommer finnas kvar i en lång tid framöver, kanske att man utvecklar de lite, med tåg så kan man utveckla så att magnettåg blir ett bättre alternativ.

Servicevänlighet/underhållsbehov - Jag tycker att västtrafik sköter servicen väldigt bra och de är sällan man får uppleva ofräscha säten på varken tåg eller buss. Det verkar därför som att västtrafik har en service ofta och regelbundet ta hand om miljön som många människor får uppleva. Det är inte heller ofta man får se klotter på utsidan eller insidan av de olika bussar och tåg, det var något som fanns mycket för några år sedan.

Uppfyllelse av avtal(Leverans i tid, snabb reparation) - Västtrafik är relativt bra på att hålla tider och om det skulle vara försening så kommer det ibland någon extra buss eller ersättningsbuss(till tåg oftast när dem är inställda, men ibland också när dem är sena) Det är såklart många förseningar men små marginal, men man ska tänka på att de inte bara är dem som kan påverka utan det är väldigt många olika aspekter man måste väga in. 

Miljöpåverkan - Det är självklart att de fordon som drivs med diesel, bensin och andra miljöfarliga driftbränslen, men om man jämför med bilar så färdas mycket mer folk med mindre utsläpp i fall dem färdas kollektivt. Västtrafik kan börja köra el-bussar, framförallt lokala bussturer, det här är något som börjar komma mer och mer och jag är övertygad om att de kommer bli stort för västtrafik också. Elhybrid bussarna kommer bidra till mindre utsläpp, buller och trängseln i städerna.

Skillnader (för-och nackdelar) gentemot andra produkter - Jag skulle säga att kollektiv trafiken har en stor fördel när de gäller miljön gentemot bil och även att man kan i ifall man åker bara kollektivt spara en del pengar om man köper ett kort som man kan åka på obegränsat i en månad. Det är dock så att med att åka kollektivt, att du kanske måste byta flera gånger mellan buss, tåg och spårvagn vilket kan vara jobbigt att hålla koll på, men även att det inte går några förbindelser eller väldigt sällan. Det kanske också ta längre tid men i de stora hela så borde kollektivtrafiken förbättras mer och de ska fortsätta med att fler väljer kollektivt.

Kostnad(både inköp, drift och avveckling) - Det är självklart att de kostar att köpa tåg och bussar, men när de väl är köpta så kan dem vara i bruk väldigt länge innan dem behöver avvecklas. Driften är väl de som kostar mest och då är de inte bara bränslet som man behöver räkna in, utan man måste också tänka på att underhåll krävs för att hålla alla fordon i tillräckligt gott skick för att köra med dem och de kostar en hel del att hålla alla krav uppfyllda. Vad jag vet så tar det ett tag innan man behöver avveckla bussar och tåg, oftast så kan man bara ställa gamla bussar så att de blir som en antik sak som man kan se på och i dessa fall så gör man inte så mycket, det blir heller inte så höga kostnader. Kostnaderna är i huvud taget ganska svårt att spekulera kring eftersom västtrafik inte så tydligt går ut med sådana saker.

Utseende - De nya bussarna och tåg som börjar komma fram ser väldigt bra ut och är ganska fräscha, de är en ganska bra färgblandning med blå(som är västtrafiks signum) och vit som gör att de ser ganska bra ut, däremot de gamla bussarna som ofta används är kanske inte så speciellt vackra att se, men det är i de stora hela bara ifall man ska kalla in någon extrabuss eller liknande.'

Bildkälla

Jon Håkansson

Värme

Pålitlighet/driftsäkerhet
Oljevärme i Kungälv just nu är nog inte jätte pålitligt med tanke på att det flesta oljepannor är lika gamla som deras beräknade driftstid. Elvärme är mer pålitligt men ett lite dyrare alternativ. Värmepump är en dyr investering som kommer dra ner driftkostnaderna. Biobränsle får du själv hålla koll på när du eldar i ”pannan” och det är lätt att vara miljövänlig. Fjärrvärme är väldigt driftsäkert och pålitligt, du behöver inte ha någon panna hemma heller. Solvärme är pålitlig och drift säker till sin del men det producerar inte i närheten av lite mycket energi och värme som de andra alternativen och koster mycket att investera i.Prestanda
Solvärmens prestanda är lägst av alla alternativ. Energin från solfångarna kan täcka runt 50% av ditt energibehov för tappvarmvatten och 10-20% av uppvärmningen. Fjärrvärme är ett väldigt effektivt alternativ. Elvärme har bra prestanda men blir det ett längre elavbrott så har du ingen värme längre. Att värma med olja nu är effektiv, det är dock dyrt. En modern oljepanna utnyttjar och omvandlar 85–90 procent av råvarans energi till användbar värme. Hos en gammal panna kan pannverkningsgraden i sämsta fall vara lägre än 50 procent.

Säkerhet
Elvärme kan vara osäkert för om det blir ett elavbrott så har du ingen värme. Solvärme kan vara svårt att få ut någon energi av om det är molnigt en väldigt lång period. De andra alternativen är säkerheten hög på men också sårbara när det är elavbrott.

Lämplighet för användningsområdet
Fjärrvärme stationer finns utspritt i Kungälv så var du än bor så ska det inte vara problem att fixa det. Solvärme fällt finns bara i Munkegärde så det kan vara svårt att få det ut till kärna via det men man kan alltid skaffa egna solpaneler. Olja använder du dig av en panna så det är lämpligt för alla. Samma sak med biobränslen. Elvärme är också lämpligt för alla.

Servicevänlighet/underhållsbehov
De flesta värme alternativen skriver du ett avtal med ett företag som har hand om det så det beror på vilket företag du har som levererar värmen. Om t ex en oljepanna går sönder kommer det nog inte vara några problem men kostanden är värre.

Uppfyllelse av avtal
Uppfyllelse av värmen är bra och avtalen går att avbryta om konsumenten inte är helt nöjd och oftast kan man ändra lite i avtalet.

Miljöpåverkan
Fjärrvärme är ett väldigt miljövänligt alternativ som inte använder sig av några fossila bränslen. Oljevärme är som det låter inte så miljövänligt. El och solvärme är miljövänligt.

Skillnader
Skillnaderna mellan de olika alternativen är ganska många. Solvärme är beroende av solljuset och om det är molnigt eller inte. Oljepannor är beroende på olja och har också lättare att gå sönder men tar mindre plats. Fjärrvärmen tar inte mycket plats i hemmet men en stor plats där stationen är. El-värme tar minst plats men är såklart beroende av el.

Kostnad
Solvärme och el-värme är båda dyra investeringar men som är billiga i drift. Priset på fjärrvärme varierar väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. priset på oljevärme ökar hela tiden det har ökat med 121% mellan 1997 och 2006.

Utseende
Elvärme ser väldigt bra ut för det knappt tar upp någon plats som fjärrvärme gör. Fjärrvärme stationerna är ganska stora och ser inte jättesnygga ut heller. Om du har oljevärme har du en fet oljepanna i källaren troligtvis och den syns inte så mycket. Solpaneler syns bra men dom ser inte så fula ut, ser mest miljövänligt ut.

 

Exempel på hur ett värmeverk kan se ut, bildkälla

 

Lukas Goksöyr

Vattenverk


Pålitlighet
- Göra regelbundna tester, så att man kan lite på att vattnet är drickbart.

Prestanda

-VA-verket garanterar inte ett visst vattentryck men i praktiken är trycket på 2-7 kPa (2-7 kg eller 20-70 mvp).

Säkerhet
- Väldigt säkert, som sagt görs regelbundna tester på vattnet och man använder inget klor till vatten då man inte behöver det, övertryck i rören är ovanligt.

Lämplighet för användningsområde
- Man kan inte säga att man använder det till något speciellt eftersom att alla använder vatten till olika saker. Men det lämpligaste användningsområdet är ju i hemmet så att man kan duscha, gå på toaletten, laga mat m.m.

Service / underhåll

-Man måste ha koll på trycket, att det är rent, rätt ph-värde. Man gör olika tester och kontroller väldigt ofta för att se till att allt stämmer och ser bra ut.


Uppfylla avtal
- Som punkt 1, man gör regelbundna tester för att försäkra sig om att vattnet håller sig så som statens livsmedelsverk bestämt. Kungälv får alltid högsta betyg med ytterst få undantag enligt de krav som staten ställer.

Miljöpåverkan
- Kungälvs dricksvatten är av så bra kvalitet att klorering inte är nödvändigt. (pH-värdet är ca 8, vilket innebär att vattnet är ”mjukt”. Mjukt vatten löddrar vid låg dos rengöringsmedel vilket gör att man inte behöver använda så mycket diskmedel. Detta gynnar miljön såklart. ) Såklart tär klorering på miljön så att man slipper denna process innebär att man sparar energi och miljö.

Skillnader / konkurrenter

-Konkurrenterna är väll de som vill ha ett eget vattenverk, man kanske har en sjö nära sitt hem och använda det vattnet. Annars finns det nog inga konkurrenter eftersom att alla blir ``indelad´´ till ett visst vattenverk beroende på vart man bor. Skillnaderna är att man har olika vattenverk beroende på vart man bor och man får vatten från olika sjöar.


Kostnader
- I Kungälv kostar vattnet knappt 2 öre/liter.

 

Utseende

-          Det är rör under marken och de leder in till ett hus där man styr allting.

 

 Såhär kan ett mindre vattenverk se ut

 


Bildkälla

- Emma Ståhl

krav på drömhusen

Solpaneler och egna vindkraft för egen el

Elstolpar till dina fordon inga fordon som går inte går på förnybar energi

Odla egna växer/frukter 

 

 

Huset ska vara anpassat för miljön runt om 

 

KUNGÄLV

Hej. Vi på JFM har nu blivit ombedda att finna tekniska och estetiska lösningar till vår stad vad gäller stadsplaneringen, byggnader och nya idéer efter stadens behov.

Vi har genom brainstorming och att gå ut och fråga ungdomar på Mimers hus om vad de tycker är bra/dåligt med Kungälv eller om något fattas.

Vi kom efter det fram till några stycken punkter där man kan göra ändringar.

Kungälv är på helgerna och på kvällseftermiddagarna en rätt så trist stad, inte mycket händer och framför allt är byggnaderna väldigt tråkiga – varför har man inte tagit tillvara Västra gatans arkitektur mer?! Det är något som vi vill ändra på. Genom att klä om byggnaders fasader i ett material som är miljövänligt, billigt och lätt att underhålla kan vi få ett mer enhetligt och samlat uttryck som skulle ge staden en mer attraktiv estetisk syn. Fasader som verkligen behöver prioriteras för att skapa en bättre stämning är lägenheterna i Komarken och byggnaderna från Västra gatan, genom Nytorget fram till Vita fläcken.

 Vi vill alltså förnya fasaderna på byggnaderna på Västra gatan. Vi vill inte ha något jättemodernt så det fortfarande passar in i den gamla känslan som finns där. Steni nature (LÄNK) är en snygg fasad som syns men som inte sticker ut för mycket som också finns i 17 olika färger och ytan är gjord av krossad natursten. Man kan även beställa en egen färg vid stora projekt precis som vårat. Detta står om denna fasaden på deras hemsida: fuktbeständig, miljövänlig, UV-beständig, många format och storlekar, slagfast, lätt att rengöra, marknadens bästa garantier, många färg- och strukturval.

 

 

Bildkälla

 Bildkälla

Kongahällatomten har stått öde i över 8 år. Nu planeras det att byggas lägenheter kombinerat med affärer på tomten, men vi har ett mycket bättre förslag.

Thorildskolan har gjort sina bästa år, just nu försöker man fixa och trixa och reparera för att det ska bli en frisk skolmiljö igen, vi anser dock att det bästa hade varit att bygga nytt. Thorildskolan tillsammans med Oasen, idrottshallen och tennishallen ligger på bästa läge för ett bostadsområde, med en finare natur runt omkring och i anslutning till andra bostadsområden.

Simhallen, ishallen, tennishallen och idrottshallen ersätts av en stor sportanläggning på Kongahällatomten där man även integrerar en ny högstadieskola och en fritidsgård till alla ungdomar. Genom att samla sport och ungdomar i en och samma byggnad kan vi skapa en fin gemenskap mellan olika klubbar och i föreningslivet. Fler butiker och en mataffär byggs vid sport- och skolanläggningen och vid lägenhetsområdet för att bredda ut staden och göra det mer tillgängligt för invånarna. 

Vid Kungälvsmotet byggs en ny terminal för bussar vilket kommer göra hela det nya bostadsområdet väldigt attraktivt.

 

När vi pratade med ungdomarna på Mimers hus var det många som påpekade hur bra det hade varit med fler restauranger. Vår lösning på detta är då att bygga en saluhall, där råvaror säljs men i fokus står ”matstånd” med olika maträtter från världens alla hörn i centrum. Ett gemensamt golv med stolar och bord till gästerna finns för alla restauranger. Det blir ett modernt och trendigt lunchställe där vuxna som ungdomar vill gå till. Platsen för Saluhallen skulle kunna vara vid Nytorget eller på Kongahällatomten/ Vita fläcken.

 

 Bildkälla 

Busstationen idag är ett ställe alkoholister hänger på kvällen och natten och där unga sitter i kylan på dagen och väntar på bussen. Det vi vill göra är så att det finns värme i vänthallen och istället bygga en pressbyrå mitt på busstationen. Då skapas det ännu mer värme man kan gå in till på vintern och också ett ställe du kan fylla på ditt busskort osv. Man kan också sätta upp en tidtabell i vänthallen som finns på busstationen så man vet när ens buss kommer exakt.

 

Nordre älv i Kungälv och fästningen

Nordre älv är idag en väldigt tråkig plats. Det finns en liten brygga men mer än det finns det inte. Vi på JMF tycker att man ska försöka samla alla ungdomar i Kungälv och göra mer för dem. Nordre älv är en väldigt fin plats men den behöver bara rustas upp en del.

Våra planer är att renovera där och bygga en grillplats där man kan grilla och bara umgås eller kanske sätta sig ner och plugga efter skolan med några vänner. Det är synd att gå miste om en så pass fin plats. Det är en bra och mysig miljö vid älven. Det kan vara skönt att ha ett ställe att träffas och umgås på som inte är mitt inne i centrala Kungälv, som t.ex. Mcdonalds där många hänger idag.

 

En annan plats man hade kunnat rusta upp är vid fästningen i Kungälv, det är också en fin plats och har en stor betydelse för Kungälv och historian här. Man hade även kunnat göra en fin och mysig grillplats där, det hade fått folk att åka ner dit mer än de gör idag.

 

Ett annat förslag är att bygga upp en scen där folk eller band kan komma och uppträda. Tänk er vad fint och mysigt det hade varit att sitta där en sommarkväll och lyssna på att band som spelar i kvällssolen och med älven bredvid. 

 

 

Bildkälla

Bildkälla

 

Marstrand

Marstrand är Kungälvs finaste plats vid västkusten! På somrarna är det alltid mycket folk ute på Marstrand då det är seglar tävlingar och andra saker. Det går alltså oerhört bra för Marstrand på somrarna men på vintern är det tvärt om. Det är nästan helt tomt då. För folk känner att det inte finns så mycket att se och göra där.

Det är så fint på Marstrand på vintern, snön ligger på alla gamla hus och fasader, därför kom vi på JFM på iden om en julmarknad ute på Marstrandsön för det är det perfekta stället för en julmarknad och det skulle locka dit fler på vintrarna. Man kan även åka till Marstrand och ´´gå på mysteriet på Marstrand´´, köra Segway inomhus eller 3-kamp/5-kamp!

 

Eller varför inte ta in på Marstands havshotell och gå på spa och njuta av utsikten över till Marstrandsön!

 

Bildkälla

 

Louise, Emma & Lukas

Stadsplanering

 

För att ett samhälle skall fungera måste infrastrukturen, det vill säga våra vägar, avlopp, vattenledningar osv, hänga samman.

I en stad behövs ett naturligt flow mellan allmänna byggnader, affärer och livsmedelsbutiker för att invånarna och andra besökare lätt skall kunna ta sig fram.  Dessa två aspekter måste fungera tillsammans.

Miljön är en viktig del som inte får glömmas bort i detta hela. Vad menar vi när vi säger miljö då? Vi på JFM vill verka för alla olika sorters miljöer; skolmiljön, stadsmiljön, naturen, bostadsmiljön osv. Detta med en grön inriktning.

Stadsplanering måste inkludera alla sorters tänkande; nytänkande men framförallt konsekvenstänkande. 

Vad är konsekvenserna och fördelarna för naturen, infrastrukturen och oss människor när man beslutar om att bygga en byggnad i en stad? Hur kan man planera så att det blir så bra som möjligt? - Det hjälper vi dig på JFM med att tänka ut!

Bildkälla

Det första man gör för att få en bra utgångspunkt i sitt planerande är att kolla på hur det ser ut nu, vilka förutsättningar finns? Vad kan man utnyttja till sin fördel utav det som redan finns och vad måste man göra/tillverka för att få det bästa möjliga? Vilka ekonomiska förutsättningar finns, vilka ska utnyttja byggnaden/området, vad finns redan i närheten, hur är tillgängligheten? Osv.

Efter att vi på JFM granskat alla dessa frågor kommer vi upp med en plan i samarbete med stadsarkitekten. Oftast ordnar vi ett dokument med bifogade kartor och en modell där alla inblandade kan få ett helhetsintryck utav vår vision för staden. Våra planer är flexibla och ingenting är bestämt. Ändringar görs efter utlåtandet. Våra förslag är alltid integrerade med tanken att förnya och utveckla staden.

 

Vänligen

 

Välkommen till vår blogg!

JFM är ett politiskt obundet konsultföretag som jobbar för miljön.

Vi är lokaliserade i Kungälv där vi arbetar för en förbättrad miljö - för djur, natur, människor och samhället.

 

Kontaktuppgifter

jobbformiljon@hotmail.com

Upp